Tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng như thế nào trong dịch COVID 19?

Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng NHNN cấp cho các ngân hàng chỉ ở quanh mức 10% thấp hơn nhiều so với năm 2019. Ảnh: Bảo Chương
Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng NHNN cấp cho các ngân hàng chỉ ở quanh mức 10% thấp hơn nhiều so với năm 2019. Ảnh: Bảo Chương
Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng NHNN cấp cho các ngân hàng chỉ ở quanh mức 10% thấp hơn nhiều so với năm 2019. Ảnh: Bảo Chương
Lên top