Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt 6,8%/năm giai đoạn 2021-2025

Hội thảo đánh giá xu hướng phục hồi kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025.
Ảnh: H.Linh
Hội thảo đánh giá xu hướng phục hồi kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Ảnh: H.Linh
Hội thảo đánh giá xu hướng phục hồi kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Ảnh: H.Linh
Lên top