Tăng trưởng kinh tế hơn 10%, tỉnh Long An thu ngân sách 14.800 tỉ

Nông nghiệp góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Long An
Nông nghiệp góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Long An
Nông nghiệp góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Long An

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top