Tăng trưởng GDP năm 2021 mức 3,5-4% là rất đáng khích lệ trong dịch COVID

Cần đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình hình mới để đạt các mục tiêu tăng trưởng. Ảnh: Vũ Long
Cần đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình hình mới để đạt các mục tiêu tăng trưởng. Ảnh: Vũ Long
Cần đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình hình mới để đạt các mục tiêu tăng trưởng. Ảnh: Vũ Long
Lên top