Tăng trưởng GDP khó đạt mục tiêu, sẽ có gói kích cầu 8 tỉ USD như năm 2009?