Tăng trưởng GDP 2,91% một phần do Việt Nam quyết liệt cải cách hành chính

Chính phủ đã nỗ lực cải cách hành chính hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong năm 2020. Ảnh: Vũ Long
Chính phủ đã nỗ lực cải cách hành chính hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong năm 2020. Ảnh: Vũ Long
Chính phủ đã nỗ lực cải cách hành chính hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong năm 2020. Ảnh: Vũ Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top