Tăng trưởng âm, Đà Nẵng bàn giải pháp phục hồi kinh tế

Dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Lên top