Tăng trách nhiệm của Bộ Tài chính trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính khuyến nghị không nên mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Bộ Tài chính khuyến nghị không nên mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Bộ Tài chính khuyến nghị không nên mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Lên top