Tăng tốc cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn.
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn.
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top