Tăng thuế xăng để bảo vệ môi trường: Phải làm rõ nguồn thu thuế chi vào những việc gì?

Bộ Tài chính đề xuất tăng phí xăng kịch khung để bảo vệ môi trường.
Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bộ Tài chính đề xuất tăng phí xăng kịch khung để bảo vệ môi trường. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bộ Tài chính đề xuất tăng phí xăng kịch khung để bảo vệ môi trường. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top