Tăng thuế xăng dầu kịch khung: Người dân phải chi thêm bao nhiêu tiền/tháng?