Tăng thuế VAT xe công nghệ, ai được và ai thiệt nhiều nhất?

Tăng thuế VAT đối với dịch vụ xe công nghệ, người tiêu dùng gánh chịu. Ảnh: Thế Lâm.
Tăng thuế VAT đối với dịch vụ xe công nghệ, người tiêu dùng gánh chịu. Ảnh: Thế Lâm.
Tăng thuế VAT đối với dịch vụ xe công nghệ, người tiêu dùng gánh chịu. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top