Tăng thu những địa bàn có điều kiện, bù đắp hụt thu ngân sách

Bộ Tài chính sẽ tập trung các giải pháp để bù đắp hụt thu ngân sách. 
Ảnhminh họa: L.D
Bộ Tài chính sẽ tập trung các giải pháp để bù đắp hụt thu ngân sách. Ảnhminh họa: L.D
Bộ Tài chính sẽ tập trung các giải pháp để bù đắp hụt thu ngân sách. Ảnhminh họa: L.D
Lên top