Tăng thu nhập 5 lần nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng trên đất lúa bạc màu

Ông Đinh Thanh Quỳnh (Hưng Hà-Thái Bình) thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ảnh: Sở NNPTNT Thái Bình
Ông Đinh Thanh Quỳnh (Hưng Hà-Thái Bình) thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ảnh: Sở NNPTNT Thái Bình
Ông Đinh Thanh Quỳnh (Hưng Hà-Thái Bình) thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ảnh: Sở NNPTNT Thái Bình
Lên top