Tăng nội lực để hút những dự án đầu tư chất lượng cao

Việt Nam có cơ hội thu hút đầu tư của những nguồn vốn dịch chuyển khỏi 
Trung Quốc. Ảnh: TTXVN
Việt Nam có cơ hội thu hút đầu tư của những nguồn vốn dịch chuyển khỏi Trung Quốc. Ảnh: TTXVN
Việt Nam có cơ hội thu hút đầu tư của những nguồn vốn dịch chuyển khỏi Trung Quốc. Ảnh: TTXVN
Lên top