Tặng lực lượng quản lý thị trường Hải Dương 27.500 khẩu trang y tế

27.500 khẩu trang y tế được trao tặng cho lực lượng quản lý thị trường Hải Dương. Ảnh: QLTT
27.500 khẩu trang y tế được trao tặng cho lực lượng quản lý thị trường Hải Dương. Ảnh: QLTT
27.500 khẩu trang y tế được trao tặng cho lực lượng quản lý thị trường Hải Dương. Ảnh: QLTT
Lên top