Tăng hạn mức tín dụng, gỡ khó cho ngành lúa gạo trong dịch COVID-19

Các tổ chức tín dụng cần mở rộng, tăng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp để đảm bảo đủ nguồn vốn thu mua, tạm trữ thóc, gạo cho nông dân. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Các tổ chức tín dụng cần mở rộng, tăng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp để đảm bảo đủ nguồn vốn thu mua, tạm trữ thóc, gạo cho nông dân. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Các tổ chức tín dụng cần mở rộng, tăng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp để đảm bảo đủ nguồn vốn thu mua, tạm trữ thóc, gạo cho nông dân. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn
Lên top