Tăng giá thuê container gấp 10 lần: Chính phủ yêu cầu kiểm tra, xử lý

Chính phủ yêu cầu kiểm tra, xử lý nếu có tình trạng vi phạm, tăng giá thuê tàu và container bất hợp lý. Ảnh minh họa: Vũ Long
Chính phủ yêu cầu kiểm tra, xử lý nếu có tình trạng vi phạm, tăng giá thuê tàu và container bất hợp lý. Ảnh minh họa: Vũ Long
Chính phủ yêu cầu kiểm tra, xử lý nếu có tình trạng vi phạm, tăng giá thuê tàu và container bất hợp lý. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top