Tăng gấp đôi lợi nhuận quý I/2021, MB tăng tốc số trong tầm nhìn 5 năm

Quý I/2021, MB có bước tiến dài về hiệu quả khi đạt lợi nhuận trước thuế Tập đoàn đạt gần 4.600 tỉ đồng; tương đương 43% kết quả 2020. Ảnh: MB
Quý I/2021, MB có bước tiến dài về hiệu quả khi đạt lợi nhuận trước thuế Tập đoàn đạt gần 4.600 tỉ đồng; tương đương 43% kết quả 2020. Ảnh: MB
Quý I/2021, MB có bước tiến dài về hiệu quả khi đạt lợi nhuận trước thuế Tập đoàn đạt gần 4.600 tỉ đồng; tương đương 43% kết quả 2020. Ảnh: MB
Lên top