Tăng điện than, bỏ gần 8.000MW năng lượng tái tạo trong Quy hoạch Điện VIII

Hàng nghìn MW điện gió và điện gió ngoài khơi bị nhấc ra khỏi Quy hoạch Điện VIII. Ảnh: GWEC
Hàng nghìn MW điện gió và điện gió ngoài khơi bị nhấc ra khỏi Quy hoạch Điện VIII. Ảnh: GWEC
Hàng nghìn MW điện gió và điện gió ngoài khơi bị nhấc ra khỏi Quy hoạch Điện VIII. Ảnh: GWEC
Lên top