Tăng cường sự tham gia của tư nhân trong đầu tư năng lượng sạch

UVBCT, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình trao đổi cùng  bà Virginia Foote - đồng Chủ tịch của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF).
UVBCT, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình trao đổi cùng bà Virginia Foote - đồng Chủ tịch của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF).
UVBCT, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình trao đổi cùng bà Virginia Foote - đồng Chủ tịch của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF).
Lên top