Tăng cường sử dụng điện tiết kiệm mùa nắng nóng

Nhiều biện pháp sử dụng điện tiết kiệm mùa nắng nóng. Ảnh EVNHANOI.
Nhiều biện pháp sử dụng điện tiết kiệm mùa nắng nóng. Ảnh EVNHANOI.
Nhiều biện pháp sử dụng điện tiết kiệm mùa nắng nóng. Ảnh EVNHANOI.
Lên top