Tăng cường kiểm soát khoáng sản xuất khẩu theo chỉ đạo Chính phủ

Hải quan chủ động giải quyết vướng mắc mặt hàng đá vôi xuất khẩu. Ảnh Nụ Bùi.
Hải quan chủ động giải quyết vướng mắc mặt hàng đá vôi xuất khẩu. Ảnh Nụ Bùi.
Hải quan chủ động giải quyết vướng mắc mặt hàng đá vôi xuất khẩu. Ảnh Nụ Bùi.
Lên top