Tăng chế tài xử phạt đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Tăng mức xử phạt và thêm chế tài với hành vi thao túng giá trên thị trường chứng khoán. Ảnh: Gia Miêu
Tăng mức xử phạt và thêm chế tài với hành vi thao túng giá trên thị trường chứng khoán. Ảnh: Gia Miêu
Tăng mức xử phạt và thêm chế tài với hành vi thao túng giá trên thị trường chứng khoán. Ảnh: Gia Miêu
Lên top