Tặng 8 tấn rau củ và hàng hóa hỗ trợ 2 tỉnh chống dịch COVID-19

Đại diện tập đoàn Central Retail tại Việt Nam trao bảng tượng trưng hàng thiết yếu trị giá 200 triệu đồng ủng hộ tỉnh Hải Dương ứng phó với COVID-19. Ảnh: Thanh Tân
Đại diện tập đoàn Central Retail tại Việt Nam trao bảng tượng trưng hàng thiết yếu trị giá 200 triệu đồng ủng hộ tỉnh Hải Dương ứng phó với COVID-19. Ảnh: Thanh Tân
Đại diện tập đoàn Central Retail tại Việt Nam trao bảng tượng trưng hàng thiết yếu trị giá 200 triệu đồng ủng hộ tỉnh Hải Dương ứng phó với COVID-19. Ảnh: Thanh Tân
Lên top