Tân Tổng Giám đốc ngoại thay ông Phạm Hồng Hải HSBC Việt Nam là ai?

Ông Tim Evans là người thay thế ông Phạm Hồng Hải Tân vào vị trí Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam. Ảnh TL
Ông Tim Evans là người thay thế ông Phạm Hồng Hải Tân vào vị trí Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam. Ảnh TL
Ông Tim Evans là người thay thế ông Phạm Hồng Hải Tân vào vị trí Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam. Ảnh TL
Lên top