Tận mắt thưởng lãm nghệ nhân "phù phép" sản phẩm tinh hoa văn hóa làng nghề

Các nghệ nhân nghề thủ công mỹ nghệ sẽ thao tác "biểu diễn", ra mắt những sản phẩm tinh xảo. (Ảnh minh họa)
Các nghệ nhân nghề thủ công mỹ nghệ sẽ thao tác "biểu diễn", ra mắt những sản phẩm tinh xảo. (Ảnh minh họa)
Các nghệ nhân nghề thủ công mỹ nghệ sẽ thao tác "biểu diễn", ra mắt những sản phẩm tinh xảo. (Ảnh minh họa)