Tận dụng tốt nhất các cơ hội để duy trì đà tăng trưởng 2021

Cộng đồng doanh nghiệp đang rất kỳ vọng các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ trong năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Cộng đồng doanh nghiệp đang rất kỳ vọng các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ trong năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Cộng đồng doanh nghiệp đang rất kỳ vọng các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ trong năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top