Tan cửa nát nhà vì "chơi" Bạch Gia: "Có dấu hiệu lừa đảo"

Những cục tiền thưởng khổng lồ từng làm nức lòng hàng ngàn "nhà đầu tư" Bạch Gia.
Những cục tiền thưởng khổng lồ từng làm nức lòng hàng ngàn "nhà đầu tư" Bạch Gia.
Những cục tiền thưởng khổng lồ từng làm nức lòng hàng ngàn "nhà đầu tư" Bạch Gia.
Lên top