Tấn công Huawei là sai lầm lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo quan điểm của Bloomberg, tấn công Huawei là một chiến lược sai lầm. Ảnh youtube
Theo quan điểm của Bloomberg, tấn công Huawei là một chiến lược sai lầm. Ảnh youtube
Theo quan điểm của Bloomberg, tấn công Huawei là một chiến lược sai lầm. Ảnh youtube
Lên top