Tân Cảng-Cái Mép Thị Vải đón tàu đầu tiên khai thác tuyến dịch vụ CES

Tàu REN JIAN 25 cập cảng TCTT sáng 2.5, Ảnh: Công Hoan
Tàu REN JIAN 25 cập cảng TCTT sáng 2.5, Ảnh: Công Hoan
Tàu REN JIAN 25 cập cảng TCTT sáng 2.5, Ảnh: Công Hoan
Lên top