Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tạm ngừng nhập hàng loạt sản phẩm nông nghiệp từ nước ngoài vì nhiễm mọt nguy hiểm