Tâm lý thị trường không còn lệ thuộc vào giao dịch của khối ngoại

Giá trị khối ngoại bán ròng trong gần 5 tháng qua vượt cả năm 2020. Ảnh: Gia Miêu
Giá trị khối ngoại bán ròng trong gần 5 tháng qua vượt cả năm 2020. Ảnh: Gia Miêu
Giá trị khối ngoại bán ròng trong gần 5 tháng qua vượt cả năm 2020. Ảnh: Gia Miêu
Lên top