Tạm giữ xe môtô và 2.268 linh kiện phụ tùng xe môtô không nhãn hiệu

2.268 linh kiện phụ tùng xe môtô không nhãn hiệu, không hóa đơn chứng từ bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ. Ảnh: QLTT
2.268 linh kiện phụ tùng xe môtô không nhãn hiệu, không hóa đơn chứng từ bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ. Ảnh: QLTT
2.268 linh kiện phụ tùng xe môtô không nhãn hiệu, không hóa đơn chứng từ bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ. Ảnh: QLTT
Lên top