Tạm dừng thu tiền điện tập trung tại các khu vực bị cách ly, giãn cách

Ngành điện thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, bố trí các bình dung dịch vệ sinh sát khuẩn và khẩu trang dự phòng tại các điểm giao dịch khách hàng. Ảnh: Minh Thành
Ngành điện thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, bố trí các bình dung dịch vệ sinh sát khuẩn và khẩu trang dự phòng tại các điểm giao dịch khách hàng. Ảnh: Minh Thành
Ngành điện thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, bố trí các bình dung dịch vệ sinh sát khuẩn và khẩu trang dự phòng tại các điểm giao dịch khách hàng. Ảnh: Minh Thành
Lên top