Tạm dừng thu phí tại tất cả các trạm BOT tại TPHCM từ 20.7

BOT xa lộ Hà Nội thu phí từ ngày 1.4.2021. Ảnh: Anh Tú
BOT xa lộ Hà Nội thu phí từ ngày 1.4.2021. Ảnh: Anh Tú
BOT xa lộ Hà Nội thu phí từ ngày 1.4.2021. Ảnh: Anh Tú
Lên top