Tạm dừng nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan để giết mổ làm thực phẩm

Từ 30.6.2021, tạm dừng nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm. Ảnh: Văn Giang
Từ 30.6.2021, tạm dừng nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm. Ảnh: Văn Giang
Từ 30.6.2021, tạm dừng nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm. Ảnh: Văn Giang
Lên top