Tạm đình chỉ một cán bộ thuế để phục vụ công tác điều tra

Chi cục Thuế Gia Nghĩa. Ảnh: IN
Chi cục Thuế Gia Nghĩa. Ảnh: IN
Chi cục Thuế Gia Nghĩa. Ảnh: IN
Lên top