Tâm điểm cổ phiếu 8.2: TCH nằm sàn, rổ VN30 nhuộm đỏ

Phiên 8.2, hầu hết các nhóm ngành đều giảm mạnh. 
Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Phiên 8.2, hầu hết các nhóm ngành đều giảm mạnh. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Phiên 8.2, hầu hết các nhóm ngành đều giảm mạnh. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top