Tâm điểm cổ phiếu 7.12: Khối ngoại mua ròng VJC, HPG

Khối ngoại mua ròng trong phiên 7.12, tâm điểm VJC và HPG.
Ảnh: HL
Khối ngoại mua ròng trong phiên 7.12, tâm điểm VJC và HPG. Ảnh: HL
Khối ngoại mua ròng trong phiên 7.12, tâm điểm VJC và HPG. Ảnh: HL
Lên top