Tâm điểm cổ phiếu 6.4: YEG vào diện kiểm soát, ROS và FLC ngược chiều

Cổ phiếu YEG của Tập đoàn Yeah1 bị vào diện kiểm soát từ 12.4.
Ảnh: Website Yeah1.
Cổ phiếu YEG của Tập đoàn Yeah1 bị vào diện kiểm soát từ 12.4. Ảnh: Website Yeah1.
Cổ phiếu YEG của Tập đoàn Yeah1 bị vào diện kiểm soát từ 12.4. Ảnh: Website Yeah1.
Lên top