Tâm điểm cổ phiếu 5.3: POW trở thành điểm nóng trên sàn HOSE

Khối ngoại  bán ròng POW trong khoảng 1 tháng trở lại đây.
Ảnh minh họa: Website PV Power
Khối ngoại bán ròng POW trong khoảng 1 tháng trở lại đây. Ảnh minh họa: Website PV Power
Khối ngoại bán ròng POW trong khoảng 1 tháng trở lại đây. Ảnh minh họa: Website PV Power
Lên top