Tâm điểm cổ phiếu 4.8: Khối ngoại chi 385 tỉ đồng gom VHM

Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu VHM trong phiên 4.8.
Ảnh minh họa: LDO.
Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu VHM trong phiên 4.8. Ảnh minh họa: LDO.
Khối ngoại gom mạnh cổ phiếu VHM trong phiên 4.8. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top