Tâm điểm cổ phiếu 3.2: ROS “nằm sàn” 5 phiên liên tiếp

Lên top