Tâm điểm cổ phiếu 31.5: Khối ngoại bán ròng gần 1.700 tỉ, xả mạnh HPG

Khối  ngoại bán ròng hơn 700 tỉ cổ phiếu HPG trong phiên 31.5.
Ảnh: Website Hòa Phát.
Khối ngoại bán ròng hơn 700 tỉ cổ phiếu HPG trong phiên 31.5. Ảnh: Website Hòa Phát.
Khối ngoại bán ròng hơn 700 tỉ cổ phiếu HPG trong phiên 31.5. Ảnh: Website Hòa Phát.
Lên top