Tâm điểm cổ phiếu 3.12: HPG, VGC

Dòng tiền phiên 3.12 đã quay trở lại nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.
Ảnh minh họa: TL
Dòng tiền phiên 3.12 đã quay trở lại nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Ảnh minh họa: TL
Dòng tiền phiên 3.12 đã quay trở lại nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Ảnh minh họa: TL
Lên top