Tâm điểm cổ phiếu 30.8: Nhóm ngân hàng và dược "nổi sóng"

Lên top