Tâm điểm cổ phiếu 29.7: HVN (VietnamAirlines) tăng kịch trần

Cổ phiếu HVN của VietnamAirlines tăng kịch trần trong phiên 29.7.
Ảnh minh họa: LDO.
Cổ phiếu HVN của VietnamAirlines tăng kịch trần trong phiên 29.7. Ảnh minh họa: LDO.
Cổ phiếu HVN của VietnamAirlines tăng kịch trần trong phiên 29.7. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top