Tâm điểm cổ phiếu 28.4: NVL tăng gần 20% trong 3 phiên

Cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland tăng mạnh 3 phiên liên tiếp.
Ảnh minh họa: LDO.
Cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland tăng mạnh 3 phiên liên tiếp. Ảnh minh họa: LDO.
Cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland tăng mạnh 3 phiên liên tiếp. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top