Tâm điểm cổ phiếu 27.8: Nhóm ngân hàng vẫn đỏ rực

Lên top